Man har ændret lyset i opgangene i blok 6 og 7, men det virker ikke

helt efter hensigten, så ejendomskontoret er på sagen. Når det virker

som det skal, bliver det også ændret i de andre opgange.