Hvis der går glas eller andre ting istykker skal lejeren betale for det der gået itu.

Billede af køkkenet

Billede af komfur