Afdelingsbestyrelse

Formand: Kurt Gjerstof: Mobil: 20 61 39 69  Mail: kirkehoj@etagehuse.dk

Næstformand: Ulla Løvhøj

Kassere: Søren B. Jensen

Sekretær: John Studsgaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem Lis Thomsen

Suppleant: Grethe Jensen

   Mail til bestyrelsen:   kirkehoj@etagehuse.dk

Mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 1. november 2021

 

 

Vedtægter for valg af bestyrelsesmedlemmer