Afdelingsbestyrelse

Formand:Kurt Gjerstof

Næstformand: Ulla Løvhøj

Kassere: Søren B. Jensen

Sekretær: John Studsgaard Nielsen

Freddy Bjørn Pedersen / udtræder af afdelingsbestyrelsen i december

Supplant: Lis Thomsen

Supplant: Grethe Jensen

   Mail til bestyrelsen:   kirkehoj@etagehuse.dk

Mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 7. december

 

 

Vedtægter for valg af bestyrelsesmedlemmer