Kildesortering

 

Ny ordning for madaffald fra d.1/10-2020

Almindelig affald skal i de grønne container, der står for enden af blokkene ud mod tornerosevej.

Papir skal i de opstillede kuper langs tornerosevej. 

Flasker og glas ( ikke fra ruder ) skal i de opstillede kuper langs tornerosevej

Batterier skal lægges i beholderen ved ved siden af de grønne container

Contanerplads ved ejendomskontoret

Jern skal lægges i containeren på contanerpladsen

Pap skal lægges i contaneren på contanerpladsen og ikke i de grønne container ved garagerne

Møbler skal sættes i contaneren på containerpladsen

Træ skal lægges i contaneren på contanerpladsen

Elektroniaffald skal lægges i contaneren på contanerpladsen

Porsalin skal lægges i contaneren på contanerpladsen

I blokkene 2-7 kan ovenstående også lægges ned i de gamle skralderum ved siden af indgangen til cykelkælder.

Hos ejendomskontoret kan man låne en trailer, så man køre større ting fra sin bopæl til containerpladsen.

 

Letbanen meddeler, at ca. halvdelen af containerpladsen fjernes ( midlertidigt ). Det er nødvendigt

at inddrage en del af parkeringspladsen ved blok 1 til containerplads, så alle beboer stadig

kan komme af med deres affald. Dette arbejde forventes påbegyndt ultimo juni måned 2020.