Kirkehøj Etagehuses ejendomskontor

Ejendomskontoret drives i driftsfællesskab med ejendomskontoret Banevænget, som er placeret Herlev Hovedgade 117 B.  Al personlig henvendelse skal ske til ejendomskontoret i Banevænget

Kontortider : Mandag til fredag kl. 8:00-10:00

Telefon 44 91 92 80 eller 44 94 16 55
E-mail: ek-herlevmidte@kab-bolig.dk

Driftschef i KAB Peter Rørbye:

Telefon: 3363 1144
Email: prb@kab-bolig.dk
 
I tilfælde af problemer med el, vand, varme, kloak eller TV uden for  kontortid/arbejdstid skal henvendelse ske til SSGs vagttelefon, 7020 8126.
NB! Dette gælder kun ved akut opståede skader, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.